اطلاعات غذا

تعداد بازدید:۱۶۶۰

با توجه به اعلام برنامه زمان بندی ارایه مقالات، شرکت کنندگان محترم خواهشمند است نسبت به ثبت نام غذای خود اقدام نمایند:

۱- هزینه صبحانه به همراه هزینه اسکان محاسبه شده است و نیازی به پرداخت هزینه مجدد برای صبحانه نیست. سرو صبحانه برای میهمانان ساکن در باشگاه فرهنگیان و هتل گسترش در همان محل صورت می گیرد ولی برای سایر اقامتگاهها در محل رستوران دانشگاه تبریز انجام می شود.

۲- هزینه غذا برای هر وعده شام و یا نهار از قرار هر وعده بطور متوسط ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. سرو غذا در محل  رستوران دانشگاه تبریز می باشد.

۳- شام ها از  روز ۱۱ شهریور تا ۱۴ شهریور و نهار هم از ۱۲ تا ۱۴ شهریور برقرار است.

۴- مبلغ واریزی نهایی پس از انتخاب تعداد وعده های غذایی و از قرار هر وعده ۲۳ هزار تومان محاسبه می گردد.

۵- جهت واریز مبلغ نهایی محاسبه شده فوق، به لینک پرداخت ها مراجعه شود. انتخاب "دانشکده شیمی" به عنوان "واحد"  و "بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه" به عنوان" نوع در آمد"  فراموش نشود.

                                       لینک پرداخت 

4- پس از واریز مبلغ نهایی، فرم مربوط به اطلاعات غذا در لینک زیر تکمیل شود. بدیهی است که عدم تکمیل فرم به منزله ی عدم درخواست غذا می باشد.

 لینک تکمیل  فرم ثبت نام غذا

 

آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۷