کارگاه آموزشی دستگاه الکتروفورز موئین (تئوری و عملی)

تعداد بازدید:۱۶۶۰

 

 

- عنوان کارگاه :

کارگاه آموزشی دستگاه الکتروفورز موئین (تئوری و عملی)

- مدت زمان:

 2ساعت تئوری 

 2 ساعت عملی

- مدرس دوره:

هادی عینکی، مسئول بخش الکتروفورز موئین در شرکت فناوران نانومقیاس

 

سر فصل بخش تئوری

 • مبانی الکتروفورز و تاریخچه آن
 • معرفتی دستگاه الکتروفورزموئینه
 • معرفی انواع روش­های الکتروفورز موئینه
 • دستگاهوری الکتروفورز موئین
 • آنالیزهای کمی  و کیفی در زمینه جداسازی انواع ترکیبات شیمیایی و بیولوژیکی
 • نحوه جداسازی پروتئین­ها و کایرال­ها
 • معرفی انواع لوله موئین و نحوه تهیه کارتریج و بخش سل نوری آن
 • بررسی مشکلات گرفتگی لوله موئین و برطرف کردن آن​

سرفصل بخش عملی:

 • معرفی دستگاه شامل اجزای مختلف و دستگاهوری
 • انجام عملی مراحل مختلف آنالیز شام آماده سازی ستون، شستشو، تزریق، اعمال ولتاژ و تنظیم بخش نوری و دتکتور
 • بخش نرم افزار - انجام آزمایش، برسی الکتروفورگرام وکالیبراسیون اجزای مختلف دستگاه
 • مثال هایی از کاربرد دستگاه الکتروفورز موئین در جداسازی و شناسایی ترکیبات مختلف شیمیایی و بیولوژیکی
 • معرفی انواع دتکتورهای مورد استفاده در الکتروفورز موئین و بخش منابع نوری آن
آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۷