رزونانس پلاسمون سطحی (SPR)

تعداد بازدید:۲۷۰۲

با همکاری مرکز جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدرس: دکتر جعفر عزتی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عنوان کارگاه:

 رزونانس پلاسمون سطحی (SPR)

 

مدت زمان:

2 ساعت تئوری

2 ساعت عملی

سرفصل رزونانس پلاسمون سطحی (SPR):

1- مروری بر اساس تکنیک رزونانس پلاسمون سطحی

2- روشهای تثبیت مواد روی چیپ های طلای رزونانس پلاسمون سطحی

3- کاربردهای تکنیک رزونانس پلاسمون سطحی

4- مزایا و معایب تکنیک رزونانس پلاسمون سطحی

5- تثبیت پروتئین سرم گاوی و بررسی برهم کنش دارو با آن در بخش عملی

 

 

مرکز جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۷