بررسی و تعیین سمیت مواد شیمیایی بر روی سلول ها

تعداد بازدید:۲۷۲۴

کارگاه  آموزشی " بررسی  و تعیین سمیت مواد شیمیایی بر روی سلول ها  "

مدرسین:

دکتر بهزاد برادران

dr%20baradaran.jpg

دانشیار ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی

دکتر احد مختارزاده

Image result for ‫احد مختارزاده‬‎

استادیار بیوتکنولوژی داروئی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدت زمان کارگاه

2 ساعت تئوری

3 ساعت عملی

 

سرفصل بخش تئوری کارگاه:

  1. کشت سلول، کاربردها و اهمیت بررسی سمیت مواد شیمیایی بر روی سلول ها در شاخه های مختلف علمی
  2. اساس تست   MTT  (تست بررسی سمیت مواد بر روی سلول ها) و نحوه بررسی میزان سمیت مواد شیمیایی بر روی سلول ها

سرفصل بخش عملی کارگاه:

  1. آشنایی با آزمایشگاه کشت سلولی و تجهیزات مورد استفاده
  2. نحوه کشت سلول ها، پاساژ دادن سلول ها، شمارش سلولی و Seed سلول ها
  3. تیمار سلول های کشت داده شده با یک ماده شیمیایی سمی
  4. بررسی میزان سمیت ماده شیمایی مورد نظر به روش تست MTT
  5. تعیین دوز سمیت ماده شیمیایی

*به همراه داشتن روپوش آزمایشگاهی برای بخش عملی، الزامی است.*


آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۷