حامیان سمینار

تعداد بازدید:۲۱۳۲

 

1. شرکت تجهیزات آزمایشگاهی مبناطیف

وبسایت: http://www.mabnateyf.com/Home.aspx

_______________________________________________________________________________________

2. شرکت طیف سنج تجهیز پیشرفته

وبسایت: http://www.teifsanje.ir

_______________________________________________________________________________________

3. نوین ابتکار

وبسایت:https://www.novinebtekar.com/fa

_______________________________________________________________________________________

 

4. موسسه تحقیقات واکسن و  سرم سازی رازی

وبسایت: http://www.rvsri.ir/Portal/Home/

_______________________________________________________________________________________

 5.شرکت بهنگر

وبسایت: http://www.behnegarco.com/en-us/

 

_______________________________________________________________________________________

6.  شرکت دانش پیشرفته ازمایشگاهی پی برد

وبسایت: http://peybordco.com/fa-ir

_______________________________________________________________________________________

7. آرین تجهیز آزما

 

 

وبسایت: http://www.ariantj.com

_______________________________________________________________________________________

8. آرمان آفرین آزما

وبسایت: http://www.3a-co.net/Persian/Arman_Afarin_Azma_Home.html

_______________________________________________________________________________________

9. شرکت فناوران نانو مقیاس

وبسایت: /http://fnm.ir

_______________________________________________________________________________________

 10. کیان شار دانش

وبسایت: http://kianshardanesh.com/

_______________________________________________________________________________________

11. شرکت شریف سولار

وبسایت: http://sharifsolar.ir/

_______________________________________________________________________________________

12. صنایع غذایی تکناز

http://www.foodkeys.com/view/producers/details.aspx?id=5426

_______________________________________________________________________________________

13. به پژوه

وبسایت: http://behpajooh.net/

_______________________________________________________________________________________

14.آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر مواد صبا

وبسایت: http://www.saba-analyze.com

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۷