طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (اصول و کاربرد های آن)

تعداد بازدید:۶۳۱۳

طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (اصول و کاربرد های آن)

مدرس: دکتر میر قاسم حسینی، استاد گروه شیمی فیزیک دانشگاه تبریز

54_4d1c2c75-d77e-4375-a199-ebb0a0be3d1f.JPG

 

 

سرفصل مطالب

الف) مروری بر تئوری مدارات جریان متناوب AC:

  •    امپدانس مختلط، قانون اهم، امپدانس وادمیتانس 
  •     برخی عناصر مدارات  ACورفتار امپدانس آن ها
  •     روش های نمایش امپدانس

 

ب) تعمیم اندازه گیری امپدانس به سیستم های الکتروشیمیایی

  •   مفهوم مدارات وعناصر معادل الکتریکی برای سیستم های الکتروشیمیایی 

 

ج)  مثالهایی از کاربردهای روش EIS

  •  مطالعات خوردگی و بازدارنده های خوردگی
  •   بررسی پوشش ها
  •   پیل های سوختی
  •  ابر خازن ها
  • سلول های خورشیدی
  • باتری ها

مدت: 2 ساعت نظری و 2 ساعت عملی

 

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۶