برگزاری کارگاه آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۸۰

به اطلاع شرکت ها و موسسات می رساند که در کنار سمینار امکان برگزاری کارگاه آموزشی با حضور شرکت کنندگان در سمینار فراهم خواهد شد. برای این منظور هر کدام از شرکت ها که تمایل به برگزاری کارگاه دارند می توانند با دبیرخانه سمینار مکاتبه نمایند.

لازم به ذکر است که هزینه برگزاری هر ساعت کارگاه آموزشی برابر 40 میلیون ریال می باشد. ( فایل آموزش پرداخت از اینجا )

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۳۹۶