تاریخ های مهم

تعداد بازدید:۳۵۶۷

 تاریخ های مهم 25امین سمینار شیمی تجزیه ایران:

تاریخ های مهم
اعلام نتایج داوری ۷ تیر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام 2 مرداد ۱۳۹۷ (مشمول جریمه)
آخرین مهلت ثبت نام شرکت ها جهت اجاره غرفه ۱۲ تیر ۱۳۹۷
آخرین مهلت واریز هزینه اسکان و غذا برای همه گروه های شرکت کننده 31 تیر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام کارگاه ها 31 تیر ۱۳۹۷

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۷