کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۳۶۴۵

اعضای کمیته اجرایی بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران

 

دکتر محمدرضا پورمحمدی

ریاست محترم دانشگاه تبریز Image result for ‫محمدرضا پورمحمدی دانشگاه تبریز‬‎
دکتر اصغر عسگری  معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز
دکترمیر رضا مجیدی ریاست محترم دانشکده شیمی و دبیر علمی سمینار
دکتر سید ابوالفضل حسینی یزدی  معاونت پژوهشی دانشکده شیمی Image result for ‫سید ابوالفضل حسینی یزدی‬‎
دکتر کریم اسدپور زینالی معاونت محترم آموزشی دانشکده شیمی Image result for ‫کریم اسدپور زینالی‬‎
دکتر عبدالحسین ناصری دبیر سمینار Image result for ‫عبدالحسین ناصری‬‎
دکتر میر علی فرج زاده - Image result for ‫میر علی فرج زاده‬‎
دکترمحمد امجدی رئیس گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی 126_f77261c6-0436-49b4-a1bd-0a1db2ddffc5.jpg
دکتر حسین داستانگو - Image result for ‫دکتر حسین داستانگو‬‎
دکتر اسماعیل علیپور - Image result for ‫دکتر اسماعیل علیپور‬‎
دکتر سعید محمد سرور الدین دبیر اجرایی سمینار Image result for ‫سعید محمد سرورالدین‬‎
دکتر معصومه خاتمیان - Image result for ‫معصومه خاتمیان‬‎
دکتر میرقاسم حسینی - Image result for ‫دکتر میرقاسم حسینی‬‎
دکتر رضا نجار - Image result for ‫دکتر رضا نجار‬‎
دکتر عبدالرضا میرمحسنی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
دکتر سهیل عابر - Image result for ‫دکتر سهیل عابر‬‎
دکتر محمود زارعی - Image result for ‫دکتر محمود زارعی‬‎
دکتر امیر عباس متین مدیر گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۳۹۶