راهنمای تهیه پوستر

شما می توانید تمپلت پوستر بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران را از اینجا دانلود نمایید.